Kursy Business English

Grafika przedstawiająca drzewo z angielskimi słowami z zakresu obowiązującego na kursie Business English na gałęziach zamiast owoców. Słowa angielskie na drzwie to Success, Innovation, Venture, Customer, Teamwork, Business, Venture, Sales, Performance, Team, Competition, Opportunities, Plan, Support, Strategy, Ideas, Goals.

Nasza szkoła językowa oferuje Państwu naukę business English (języka angielskiego biznesowego) metodą bezpośrednią.

Kursy business English przeznaczone są dla osób zainteresowanych między innymi promocją, reklamą i PR (public relations), marketingiem, zarządzaniem, negocjacjami w biznesie, zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansami, terminologią bankową, obsługą kredytów, giełdą, akcjami, produkcją czy konkurencyjnością na rynku, strukturami firm i innych organizacji, strategiami planowania, procesami podejmowania decyzji, itp.

Kursy business English przeznaczone są przede wszystkim dla osób znających język angielski na poziomie zaawansowania powyżej intermediate (średniozaawansowanego). Jeśli są Państwo związani z biznesem i chcą nauczyć się efektywnie / aktywnie uczestniczyć w rozmowach czy negocjacjach z partnerami zagranicznymi, podstawy języka ogólnego (general English) powinni mieć już Państwo opanowane, nie znając ich trudno uczyć się języka specjalistycznego (jakim jest Business English).

Nasz kurs business English jest podzielony na cztery części poświęcone różnym aspektom biznesowej rzeczywistości.

Działy naszego kursu business English:


Marketing & Management


Computers, Banking & Finances


Industry, Politics & Law


Communication in Everyday Life


Zapraszamy!

Rozwiążemy Ci język
Szkoła językowa Faster - kursy języków obcych metodą bezpośrednią.