Metoda bezpośrednia

Stosowana przez nas metoda bezpośrednia to metoda „kontrolowanego dialogu” - około 80 procent lekcji to praktyka – słuchanie języka obcego i mówienie w nim. Kładziemy nacisk na praktyczną, komunikatywną znajomość języka obcego, a najbardziej praktycznym wymiarem nauki jest praca ustna, a więc słuchanie i mówienie w języku obcym. Kontrolowany dialog polega na tym, że lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo i poznaną już gramatykę. Każde nowe słowo i każde nowe zagadnienie gramatyczne jest poznawane i ćwiczone w określonym kontekście pozwalającym łatwiej przyswoić sobie nowy materiał.

Nie ulega wątpliwości, że najlepszym sposobem na szybką naukę języka obcego jest komunikacja w nim. W naszej szkole językowej każdy uczeń bierze aktywny udział w lekcji przez odpowiadanie na zadawane mu przez nauczyciela pytania. W metodzie bezpośredniej lekcja jest tak skonstruowana aby uczniowie odpowiadali używając pełnych, długich zdań ćwicząc przy okazji jak najwięcej słów oraz struktur gramatycznych. Oczywiście pytania zadawane są w języku obcym i bezpośrednio w języku obcym uczniowie udzielają odpowiedzi, nauczyciel unika tłumaczenia konkretnych pytań na język polski, a może sobie na to pozwolić dzięki starannie zaprojektowanej metodzie, w której nowe pytania zawierają wyłącznie aktualnie wprowadzane słowa lub zagadnienia gramatyczne albo materiał, który uczeń już zna z poprzednich lekcji.

Na naszych lekcjach uczniowie poznają wyłącznie aktualne słownictwo w naturalnym i interesującym kontekście językowym.

Mówienie w języku obcym staje się nawykiem

Bardzo często osoby uczące się języka obcego myślą najpierw w swoim języku ojczystym, a swoje ojczyste słowa czy zdania starają się tłumaczyć na język, którego się uczą. Tak to nie działa! Aby płynnie mówić w jakimkolwiek języku należy umieć to robić bez zastanawiania się, płynnie, bez pośrednictwa języka ojczystego. Nauka języka obcego metodą bezpośrednią skutecznie wykorzenia nawyk myślenia w innym języku, a mówienia w innym – tu wszystko musi się odbywać płynnie, w naturalnym tempie rozmowy.

Dzięki temu, że niemal całe zajęcia w naszej szkole językowej to praca ustna uczniów z nauczycielem języka obcego mówienie w tym języku bardzo szybko staje się nawykiem, automatyzmem do którego dążymy. Przecież również w języku ojczystym na wiele pytań odpowiadamy bez namysłu i „od razu” - do tego samego dążymy z językiem obcym. Intensywnie poprowadzone zajęcia polegające na zadawaniu pytań i udzielaniu na nie odpowiedzi (wszystko oczywiście w języku obcym) są najlepszym środkiem aby osiągnąć ten cel.

Naturalny kontekst ułatwia zapamiętywanie

W stosowanej przez naszą szkołę językową metodzie bezpośredniej używamy naturalnego, współczesnego języka. Uczniowie zapamiętują nowe słowa dzięki poznawaniu ich w różnych kontekstach., wszyscy wiemy - również na przykładzie języka polskiego - że to samo słowo w różnych kontekstach może mieć różne znaczenia. Kiedy w języku polskim twierdzimy, że złożyliśmy podanie lub życzenia, fabryka złożyła komputer, a partyzanci złożyli broń za każdym razem słowo „złożyć” oznacza coś innego. Aby zrozumieć pojedyncze słowo potrzebujemy kontekstu, w którym ono występuje, a jest to sytuacja, z którą mamy do czynienia nie tylko w języku polskim, ale również w każdym innym.

Poprawna wymowa i błędy językowe

W stosowanej przez nas metodzie uczeń od samego początku procesu nauki (niezależnie od tego od jakiego poziomu zaczyna) wypowiada się samodzielnie stosując prawidłowo skonstruowane zdania. Mówienie jest jednak ważniejsze niż strach przed błędami – to on często paraliżuje osoby dorosłe, które boją się wypowiadać w języku obcym aby nie narażać się na śmieszność. Naszej szkole języków obcych wszelkie błędy są poprawiane przez nauczyciela w przyjazny sposób, lektor bardzo dba o to, aby uczniom wchodziła w nawyk poprawna wymowa danego słowa i wszelkie błędy na tym polu natychmiast koryguje. Warto jednak zapamiętać, ze gdybyśmy mieli do wyboru: mówić z błędami albo nie mówić wcale, zdecydowanie należy wybrać pierwszą z tych opcji. Strach przed błędami jest tym, co bardzo różni dorosłych od dzieci – dziecko nie obawia się, że powie coś źle, ucząc się swojego ojczystego języka potrafi gruszkę nazwać jabłkiem tylko po to, aby ktoś je poprawił dzięki czemu dziecko być może nauczy się nowego słowa. Będący w podobnej sytuacji dorosły milczy przez co często traci okazję do nauki.

Gramatyka

W naszej szkole językowej gramatyki uczymy często niejako „przy okazji” - wszak dziecko ucząc się języka ojczystego również najpierw używa czasu przeszłego, a dopiero później uczy się teorii. Dlatego wszelkie potrzebne struktury gramatyczne poznawane są u nas od razu w zdaniach, w naturalnym dla nich kontekście, a lekcje „gramatyczne” są robione tylko raz na jakiś czas, aby wszelkie zagadnienia gramatyczne utrwalić i do końca wyjaśnić. Nad teorię zdecydowanie preferujemy praktykę.

Regularne powtórki

Dzięki zastosowaniu przez nas starannie zaprojektowanego systemu powtórek materiał poznawany w naszej szkole językowej jest lepiej (szybciej i na dłużej) zapamiętywany. Nie jest żadną tajemnicą, że regularne powtórki to klucz do poznania każdego nowego języka obcego, a jednak wiedza ta w wielu szkołach językowych nie jest stosowana w praktyce. Na naszych kursach znalazła ona swoje zastosowanie w praktyce - uczniowie mają z każdym zagadnieniem kilkukrotny kontakt tak, aby poznać i zapamiętać je jak najlepiej. Regularne powtórki umożliwiają szybszą naukę.

Rozwiążemy Ci język
Szkoła językowa Faster - kursy języków obcych metodą bezpośrednią.